CIRCULAR IMPACT

A Consultant network

Sammen udvikler vi din virksomhed bæredygtigt

Circular Impact er et netværk af stærke kompetencer indenfor cirkulær forretningsudvikling, og jeres one-point entry til en helhedsorienteret bæredygtighedsindsats. Én kontaktperson, én faktureringsenhed og adgang til en lang liste af kompetencer og erfaring.

Hver for sig er vi en række mindre konsulentvirksomheder med hvert vores ekspertområde. Sammen stiller vi altid med det rigtige hold og de stærkeste kompetencer når en konkret opgave skal løses. På den måde sikrer vi, at jeres forandringsproces bliver så effektiv, fleksibel og værdiskabende som mulig.

Skærmbillede 2022-04-01 kl. 17.52.55

Vi tilbyder

Cropped,Image,Of,Businessman,Holding,Grass,Covered,Electric,Plug,And

Cirkulær og bæredygtig forretningsudvikling

Vi faciliterer strategiprocesser og forandring med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål og nye bæredygtige forretningsmodeller, konkretisering i enkle handlingsplaner, samt implementering i organisationen. 

Skærmbillede 2022-03-17 kl. 08.47.39

Ressourcekortlægning og klimaregnskab

Vi kortlægger jeres brug af ressourcer - fra materialer til energi og affald, samt udarbejder jeres CO2 regnskab. Ligeledes identificerer vi områder hvor I med fordel kan integrere en højere grad af genbrug og genanvendelse.

Brown,Paper,Bag,That,Is,100%,Recyclable,And,Reusable,On

Implementering af konkrete koncepter og løsninger

Sammen med virksomheder udvikler vi bæredygtige koncepter og cirkulære løsninger, samt sikrer implementering af disse. I den forbindelse rådgiver vi vedr. bæredygtige materialer, samt inddrager medarbejdere og forbrugere.

Male,Speaker,Giving,Presentation,In,Hall,At,University,Workshop.,Audience

Oplæg, Workshops og kurser om grøn omstilling

Vi holder oplæg og workshops om grøn omstilling i praksis. Det kan handle om udvikling og implementering af bæredygtige og cirkulære løsninger, medarbejderinvolvering, grøn markedsføring ol.

Video,Shooting,With,A,Camera,With,A,Tripod,With,A

Kommunikation om jeres bæredygtige rejse

Omtale og imageskabelse er vigtige parametre når man arbejder med bæredygtig udvikling. Vi udvikler kommunikationsstrategier, rådgiver vedr. kommunikative vinkler, samt producerer film og tekster om jeres indsats.

2021_felten_pride_raadhuspladsen-600x403

Udvikling af bæredygtige og cirkulære events

Sammen med organisationer udvikler vi bæredygtige sport- og kulturevents, der understøtter både den sociale og miljømæssige bæredygtighed. Ligeledes hjælper vi med planlægning og implementering af affaldssortering.

Skærmbillede 2022-03-17 kl. 08.55.46

Rådgivning vedr. miljøledelse, ISO 14001 og kemikaliekrav

Vi hjælper jer med at tage de rigtige strategiske valg, så I opfylder ISO 14001 eller lovkrav og undgår skadelig kemi i forbrugerprodukter som bl.a. tekstiler, fødevarer, plejeprodukter mv.

svanemaeret-på-papir

Miljømærkning og Certificeringer

 Vi hjælper jer med at få certificeringer og mærkningsordninger som viser, at jeres virksomhed, produkter og services lever op til en lang række krav og særlige hensyn til miljøet og forbrugernes sundhed.

partnerskab

Værdikædesamarbejde og Partnerskaber

Med udgangspunkt i jeres forretning identificerer og introducerer vi relevante samarbejdspartnere, der kan understøtte funktioner i jeres værdikæde og bæredygtig udvikling generelt.

Her kan du søge erhvervsstøtte til jeres grønne omstilling

Vi hjælper gerne med at finde en pulje der passer til jeres behov.

Aktuelle puljer

  • SMV:GRØN 2.0
  • SMV:GRØNNE KOMPETENCER
  • SMV:DIGITAL

Tidligere

  • WE BUILD DENMARK
  • SMV:GRØN
  • Bæredygtig Bundlinje 2.0
  • Bæredygtig Bundlinje Bornholm
  • GCO
  • Vilje til vækst
  • ECSMV
  • Rethink Business

Vi hjælper med Miljømærkning, klimaregnskab og Certificeringer

Vi varetager alle dele af processen - fra indhentning af nødvendige informationer, til udformning af ansøgning og dokumentation, så I sikres en effektiv mærkningsproces.

  • Svanemærket
  • EU-Blomsten
  • Miljøledelse - ISO 14001
  • LCA på bygninger
  • Livscyklusvurderinger (LCA)
  • Miljøvaredeklarationer (EPD)
  • B Corp

 

Vil du høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed?

Partnere bag Circular Impact